Beknopt statement

In deze privacyverklaring lees je precies hoe wij alles rondom jouw privacy geregeld hebben. Goed om te weten: we gaan met jouw gegevens om zoals we willen dat er ook met onze eigen gegevens omgegaan wordt. En als dat voor jou niet ver genoeg gaat, dan heb jij het recht om jouw gegevens te (laten) verwijderen. Als we gedrag van onze bezoekers bekijken, is dat anoniem, we weten dus niet wie er wat doet. We bekijken alleen hoe bezoekers onze website gebruiken (zonder te zien wie dat zijn), zodat we ‘m zo kunnen verbeteren.

PRIVACYVERKLARING

Optimus Online (voorheen Letterzaken)
optimusonline.nl
Januari 2018, geactualiseerd in september 2023

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website https://optimusonline.nl wordt beheerd door Optimus Online.

Optimus Online is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens zijn:

Optimus Online
Barbiershoeve 269
7326 DE Apeldoorn

KvK: 56326955

nathan@optimusonline.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en/of achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben we je naam en e-mailadres nodig om wekelijks deze nieuwsbrief met tips en blogs aan je te sturen.
  • Op het moment dat je een account aanmaakt om deel te nemen aan een van onze trainingen hebben we je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer nodig voor trainingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het reserveren van jouw plek binnen de training en om met je te communiceren over de training.
  • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan je gaan leveren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van MailerLite (wanneer je ingeschreven bent op de wekelijkse mail of een andere e-maillijst). Appload Solutions S.L. (als je online een afspraak met mij boekt) en MongoDB (via ons projectmanagement- en CMS-systeem Plutio)

De servers van MongoDB (via AWS) zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van AWS en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig). MailerLite is een Amerikaans bedrijf, maar voldoet aan de GDPR met servers in Ierland (EU), meer informatie vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics 4. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Sociale media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal socialemedia-buttons.

Van de volgende socialemediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Op de website Your Online Choices vind je meer uitleg over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website kom je links naar externe websites tegen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten optimusonline.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderd.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een van onze cursussen of trainingen bewaren we jouw gegevens totdat jij jouw account bij ons opzegt. Nadat je jouw account opzegt, worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit ons systeem verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via nathan@optimusonline.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.