Zoekintentie

Met zoekintentie wordt gedoeld op het uiteindelijke doel van de zoekopdracht. Wat wil de gebruiker van de zoekmachine feitelijk?

We onderscheiden 3 verschillende intenties in de zoekopdrachten:

Voor SEO is de zoekintentie een belangrijke factor om in overweging te nemen. Hierbij is het verstandig om zoekvolume en zoekintentie samen af te wegen. Hierbij geldt dat ook navigationele en informationele zoekopdrachten interessant zijn. Wanneer je jouw bedrijf in de kijker kunt spelen, kan dat tot klandizie leiden. Het meest interessant is daarbij wel de transactionele zoekopdracht. Hierbij is de zoekintentie het meest direct gericht op een aankoop.

Hoe je de zoekintentie achterhaalt lees je in ‘Ontdek de kracht van zoekintentie voor je website

Begrippenlijst