Wat is Google Page Experience?

Google Page Experience is een set aan signalen die Google gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van een webpagina te meten. Gebruikersvriendelijkheid is voor iedere website en webpagina van belang, alleen is het lastig om de gebruikersvriendelijkheid te meten. Daarom heeft Google gewerkt aan de Page Experience die een aantal signalen omvat die meetbaar zijn en daarmee zo neutraal mogelijk de gebruikerservaring van een webpagina (page experience) beoordelen.

Page Experience: update of rankingsignalen?

Hoewel in de wereld van SEO vanaf het begin wordt gesproken van de Page Experience Update, noemt Google het zelf consequent Page Experience Ranking of zelfs gewoon ‘page experience‘. Wel hebben ze het over het uitrollen van een update.

Screenshot van Google Developers waarin Google aangeeft dat de eerste page experience update geleidelijk uitgerold wordt vanaf juni 2021 en eind augustus compleet moet zijn. Plus advies om wel alvast te werken aan het evalueren en verbeteren van je website.

Na de eerste aankondiging van Page Experience in mei 2020 volgde in november van dat jaar de bekendmaking dat de uitrol in mei 2021 zou beginnen. Uiteindelijk is deze uitgesteld naar juni 2021 en er zullen regelmatig updates plaatsvinden.

Core Web Vitals

Het belangrijkste onderdeel van Page Experience zijn de Core Web Vitals. Deze set aan ‘metrics’ (meetbare signalen) bestaat in eerste instantie uit een drietal signalen, die na verloop van tijd aangevuld zullen worden. Ook de te behalen scores van deze signalen kunnen tussentijds worden aangepast wanneer Google dat nodig vindt. Zo zijn er al voor de eerste update enkele wijzigingen aangebracht.

Andere factoren in Page Experience

Naast de Core Web Vitals zijn andere signalen opgenomen in Page Experience ranking. Deze signalen werden al door Google meegenomen in hun algoritme en maken nu dus deel uit van één geheel, namelijk de Page Experience.

Het gaat om:

  • Mobielvriendelijkheid
  • Veilig browsen
  • HTTPS
  • Intrusive interstitials

Hoe voldoe je aan Googles Page Experience?

Wil je alles weten over de signalen voor Google Page Experience ranking en hoe je er zo goed mogelijk aan voldoet? Dat hebben we uitgelegd in dit complete artikel, met daarin details die wij nog nergens hebben gevonden toen we dit schreven.

Begrippenlijst