Wat is een anker?

Een anker op een website is een tekstgedeelte (woord, woordcombinatie of zin) die klikbaar is, waardoor je direct naar een specifiek onderdeel van diezelfde webpagina gaat. In tegenstelling tot een ankertekst verwijst het niet naar een andere webpagina, maar naar een onderdeel van de pagina zelf. Ankers worden meestal gebruikt bij lange pagina’s met veel informatie, waarbij een aantal onderdelen van die pagina alvast worden opgesomd.

Ankers op een webpagina: 5 items waar je direct naartoe kunt navigeren

Bovenstaande voorbeeld vind je terug in mijn artikel over Googles Zoekwoordplanner.

Inhoudsopgave van een webpagina

Je kunt een anker dus zien als een soort inhoudsopgave van een pagina. Vanuit die inhoudsopgave navigeer je makkelijk naar een bepaald onderdeel op de webpagina. Enkel klikken op het anker en je vliegt als het ware naar het onderdeel dat jij wilt lezen.

Hoe maak je zo’n anker?

Een anker op een webpagina maken is wel even een klusje. Het beste schrijf je eerst je tekst en dan koppel je de ankers aan een van de kopteksten op je pagina. Dat doe je met een stukje HTML, namelijk achter de code voor de koptekst, waar je id=”woord of woordcombinatie” plaatst. In het geval van de eerste anker in bovenstaande screenshot staat er dan:

<h2 id=”data”>1. Geen historische data voor het zoekvolume</h2>

In WordPress doe je dit in de text editor. Het woordje ‘data’ geldt hier dus als anker, dat ik dan weer toevoeg als link aan de tekst dat naar dat onderdeel verwijst. Om die tekst daadwerkelijk naar dat anker te sturen maak je de link als volgt aan:

<a href=”#data”>Er zijn geen historische data voor het zoekvolume</a>

Je ziet dat hier “#data” aan de HTML van de link is toegevoegd, waardoor dat stuk tekst intern linkt naar de alinea over data op de pagina.

Begrippenlijst