Wat is een URL?

URL is de afkorting van Uniform Resource Locator. Dit is op het internet het unieke adres voor een webpagina. Dit adres bestaat uit een aantal leestekens, waar het website-adres (de domeinnaam) een belangrijk deel van uitmaakt. De domeinnaam is op zich ook al een URL.

Opbouw

De opbouw van een URL op internet bestaat uit:

  • Het protocol: http:// of https://
  • Het website-adres: www.domeinnaam.nl of enkel domeinnaam.nl
  • De padnaam: de toevoeging die leidt naar een bepaalde pagina; soms /page_id=32 of /?p=2521, bij voorkeur overeenkomstig met de titel van de pagina: /begrippenlijst; de padnaam heet ook wel slug

In sommige gevallen zie je achter bovenstaande nog een heel onbegrijpelijke reeks leestekens. In veel gevallen is dat wanneer je op een link elders hebt geklikt, bijvoorbeeld op Facebook. Deze toevoeging hoort niet bij de werkelijke URL, maar is extra informatie voor de website-eigenaar om te kunnen achterhalen via welke verwijzing jij op de website terechtgekomen bent. Zo weet de website-eigenaar op welke manier hij of zij de doelgroep het best kan bedienen.

Verwijzing naar IP-adres

In feite is de URL niet meer dan een verwijzing naar het IP-adres van de server waar de website op draait. Specifiek zelfs naar de locatie van de webpagina, die ook een (soort) IP-adres meekrijgt. Deze bestaan alleen uit een cijferreeks en die kunnen wij mensen moeilijker onthouden dan woorden. Daarnaast is een URL waar in de slug de titel van de pagina voorkomt ook nog eens SEO-vriendelijker, omdat die direct duidelijkheid biedt over het onderwerp van de pagina.

URL wijzigen: met beleid

Een URL wijzigen brengt risico’s met zich mee. Wanneer de pagina al gepubliceerd is tenminste. Als zoekmachines de pagina al hebben geïndexeerd en je wijzigt de link, komt de gebruiker van de zoekmachine op een niet (meer) bestaande pagina. Dit levert een 404-fout op. Dat voorkom je door de juiste 301-redirects (verwijzing naar nieuwe URL) aan te leggen.

Ook backlinks naar je pagina leiden dan tot een 404 en mensen die de link hebben opgeslagen komen op een niet-bestaande pagina uit. Is je pagina net gepubliceerd of nog niet gepubliceerd, dan kun je de URL nog prima wijzigen.

Begrippenlijst