URL

URL staat voor Uniform Resource Locator en is op het internet het unieke adres voor een webpagina. Dit adres bestaat uit een aantal leestekens, waar het website-adres een belangrijk deel van uitmaakt. Het website-adres is op zich ook al een URL.

Opbouw

De opbouw van een URL op internet bestaat uit:

  • Het protocol: http:// of https://
  • Het website-adres: www.domeinnaam.nl of enkel domeinnaam.nl
  • De padnaam: de toevoeging die leidt naar een bepaalde pagina; soms /page_id=32 of /?p=2521, bij voorkeur overeenkomstig de titel van de pagina: /begrippenlijst

In sommige gevallen zul je achter bovenstaande nog een heel onbegrijpelijke reeks leestekens vinden. In veel gevallen is dat wanneer je op een link elders hebt geklikt. Deze toevoeging hoort niet bij de werkelijke URL, maar is extra informatie voor de website-eigenaar om te kunnen achterhalen via welke verwijzing jij op de website terechtgekomen bent. Op deze manier weet de website-eigenaar op welke manier hij of zij de doelgroep het best kan bedienen.

Verwijzing

In feite is de URL slechts een verwijzing naar het IP-adres van de server waar de website op draait. Specifiek zelfs naar de locatie van de webpagina, die ook een (soort) IP-adres meekrijgt. Deze bestaan echter uit een cijferreeks en die kunnen mensen moeilijker onthouden dan woorden. Daarnaast is een URL waar in de padnaam de titel van de pagina voorkomt ook nog eens SEO-vriendelijker, omdat die direct duidelijkheid biedt over het onderwerp van de pagina.

Begrippenlijst