SEO-factor

SEO-factoren zijn elementen van een website die meewegen voor de ranking van je website in de zoekmachines. Ze worden daarom ook wel ranking factoren genoemd. Google gebruikt meer dan 200 ranking factoren, zo werd in 2006 bekendgemaakt door Google’s Matt Cutts. Deze 200+ factoren hebben ieder weer zo’n 50 varianten, wat de complexiteit van de algoritmes aantoont.

SEO-specialisten en ranking-factoren

Geen enkele SEO-specialist kent werkelijk alle factoren die bijdragen aan de posities in de zoekmachines. De zoekmachines houden hun ranking-factoren geheim, zodat er geen misbruik van gemaakt wordt. Niettemin is een groot aantal belangrijke factoren wel bekend. De weging van deze factoren voor je ranking zijn echter niet bekend. Alleen hierom al is het onmogelijk voor een SEO-bedrijf of -specialist om garanties te geven op posities in de zoekmachines.

Wijzigingen in SEO-factoren

Omdat wensen en eisen veranderen, techniek verandert en omgevingsfactoren veranderen, is het ook van belang dat de SEO-factoren blijven veranderen. Niet zozeer de factoren zelf, als wel de weging van de verschillende factoren worden middels algoritme-updates gewijzigd. Deze wijzigingen worden daarnaast ook doorgevoerd wanneer blijkt dat een bepaalde SEO-factor is ontdekt, waardoor er (te) veel misbruik van gemaakt wordt. Google’s Penguin Update is hiervan een belangrijk voorbeeld.

Begrippenlijst