Satellietsite

Een satellietsite of satellietwebsite is een website die speciaal is aangelegd om een bepaald product, bepaalde dienst of bepaald bedrijfsonderdeel uit te lichten. Vaak worden satellietsites gebouwd op Exact Match Domains (EMD’s) om hiermee makkelijk te scoren op zoektermen uit de EMD. Ze heten satellietsites omdat veel bedrijven vaak meerdere van deze websites in de lucht houden en koppelen aan hun hoofdwebsite. Het inzetten van satellietwebsites valt om meerdere redenen af te raden.

Wanneer niet te gebruiken?

Gebruik geen satellietsites wanneer je een sterke website hebt, waarop je ook uitstekende landingspagina’s kunt aanleggen. Een one-page satellietsite zal vaak minder makkelijk hoog eindigen in de zoekresultaten dan een sterke pagina op een prima website.

Kosten en onderhoud

Denk goed na voor je satellietsites gaat inzetten, omdat er kosten mee gemoeid zijn. Er moet een domeinnaam aangeschaft worden, hosting worden betaald en een website opzetten is ook niet gratis. Daarnaast zul je de rankings van zowel je gewone website als de satellietwebsite(s) in de gaten moeten houden. En al die websites ook allemaal moeten bijhouden en onderhouden.

One-pagers en EMD’s zijn geen SEO-toppers (meer)

Veel satellietsites zijn one-page websites. Omdat een one-page website weinig ruimte biedt voor context, worden deze vaak niet snel en gemakkelijk geïndexeerd door de zoekmachines. Dit komt mede omdat voor satellietsites vaak one-page designs werden gemaakt en deze niet waardevol bleken voor de bezoekers. Ook het veelvuldig gebruik van EMD’s voor satellietsites heeft ervoor gezorgd dat Google hier kritischer naar kijkt en het dus lastiger is om met EMD’s te scoren in de zoekmachine.

Wanneer gebruik je dan wel een satellietsite?

Satellietsites zijn prima in te zetten wanneer je budget hebt en iets belangrijks lanceert. Een nieuw product of nieuwe dienst waar je veel van verwacht leent zich uitstekend voor een satellietsite. Dit doe je dan campagnematig, en daarmee meestal ook tijdelijk.

Maak een goede afweging

Maak dus een goede afweging op basis van budget, tijd en vooral kosten-baten voor je satellietwebsites inzet voor je bedrijf. In veel gevallen is het niet nodig en kun je een eventuele EMD beter inzetten om bezoekers met een redirect naar een passende landingspagina door te leiden.

Begrippenlijst