Linkjuice

Wanneer er een verwijzing van een webpagina naar de ander ligt door middel van een link, wordt er een deel van de PageRank van die pagina overgedragen aan de andere pagina. Dat deel van de PageRank dat wordt overgedragen, wordt linkjuice genoemd. De verdeling van de linkjuice gebeurt op basis van het aantal links dat er op een pagina staat. Er wordt een procentuele verdeling gemaakt voor de overdracht:

Verdeling linkjuice - Letterzaken

Voorwaarde voor overdracht van linkjuice is echter wel dat de link een zogenaamde DoFollow-link is. Een NoFollow-link draagt geen linkjuice over.

Kwaliteit versus kwantiteit

Linkjuice is dus van belang voor het opbouwen van de PageRank van je website. Wanneer je zelf aan linkbuilding gaat werken is het goed om de juiste afwegingen te maken voor het verwerven van links. Het lijkt soms aantrekkelijk om links met een hoge PageRank te krijgen of om juist heel veel links te krijgen. Maar naast het aantal links en de linkjuice die je daarvan krijgt, telt voor Google ook relevantie van de links een grote rol. Uiteindelijk draait het vooral om de kwaliteit van de links. De kwaliteit ligt in relevantie, PageRank en ankertekst van de ontvangen backlink.

Begrippenlijst