Keyword

Het begrip keyword is de internationaal gebruikte, Engelstalige uitdrukking voor zoekterm. Door het gebruik van enkelvoud wordt het al gauw vertaald in zoekwoord, waardoor het misverstand kan ontstaan dat het letterlijk om een enkel woord gaat waar men op gevonden wil worden.

Relevantie van keywords voor SEO

Keywords spelen een belangrijke rol in SEO. Wanneer bepaalde woorden regelmatig voorkomen op een pagina, is het een indicatie van de relevantie van deze woorden. Oftewel: deze keywords zijn dan (deel van) het onderwerp van deze pagina. Voor de zoekmachines is het dus een manier om te kunnen bepalen wat het onderwerp van een pagina is. En zo worden de keywrods gebruikt voor de indexering van de pagina in de zoekmachines.

Begrippenlijst