Google Images

Google Images is een dienst van Google waarmee gezocht kan worden naar afbeeldingen. Het is hiermee een zogenaamde verticale zoekmachine, en wel een die zich richt op afbeeldingen. In sommige gevallen worden er resultaten uit Google Images al in de standaard SERP van Google weergegeven. Vanuit deze zoekresultaten kan dan makkelijk worden doorgeklikt naar Google Images.

Google Images en SEO

Google Images heeft invloed op je SEO. Of anders gezegd: je afbeeldingen hebben invloed op je SEO. Door de juiste omschrijving, titel en alt-tags heb je zelf invloed op de positie van je afbeeldingen in Google Images. En deze positie weegt mee in de gemiddelde positie van je website op bepaalde zoektermen in de statistieken van Google Analytics.

Google Images resultaat Letterzaken in SERP

Google Images zoekresultaat voor Letterzaken in SERP Google


Begrippenlijst