Content

Content is letterlijk ‘inhoud’ en met het begrip content wordt dan ook gedoeld op de inhoud van een website. Met content wordt ook gedoeld op inhoud op sociale media. Er zijn diverse vormen van content:

  • Tekst
  • Beeld (foto’s, video, animaties et cetera)
  • Audio (muziek, podcasts)

Veel gebruikt op websites zijn ook PDF’s en e-books.

Content en SEO

Alle content op een website draagt bij aan de vindbaarheid van je website en dus aan je SEO. Tekst op een website is het makkelijkst te indexeren door de zoekmachinebots. Bij andere vormen van content is tekst (titels, woorden in de links van de content) ook van belang voor de indexering. Voor tekst geldt daarnaast dat die te allen tijde het makkelijkst te ‘consumeren’ is. Men kan snel scannen wat er te vinden is op een website of webpagina.

Begrippenlijst