Branded search

Wanneer je zoekt op een merk of bedrijf, noemen we dat branded search. Vrij vertaald een ‘zoekopdracht op een merk’. Branded search kunnen we scharen onder de navigationele zoekopdrachten. Bij branded search weet je dus al waarnaar je op zoek bent. Dat kan zijn een specifieke webshop of de website van een merk of bedrijf. Een logische oorzaak is het zoeken naar contactgegevens van dit bedrijf. Maar ook algemene informatie zoeken over een bedrijf of merk valt hieronder.

Branded search versus informationele zoekopdracht

Wanneer je algemene informatie zoekt, spreek je van een informationele zoekopdracht. In die zin kan branded search ook onder de informationele zoekopdrachten vallen. Het is de zoekintentie die van belang is welke soort zoekopdracht het is. Branded search verwijst dan ook minder naar de intentie van de zoekopdracht. Het verwijst eerder naar het gebruik van woorden in de zoekopdracht, in dit geval een bedrijfsnaam of merknaam.

Begrippenlijst