Ankertekst

Ankertekst of linktekst is een tekst op een webpagina die linkt naar een andere webpagina en dus klikbaar is. Met ankertekst link je naar een andere pagina op je eigen website of naar externe webpagina’s. Ankertekst wordt door de zoekmachines gewaardeerd omdat ze –mits goed gebruikt- je bezoeker helpen door ze door te leiden naar relevante informatie elders. Hierbij is het een pluspunt als de woorden in de ankertekst ook overeenkomen met het onderwerp van de pagina waar de ankertekst naar verwijst.

Ankertekst & SEO

Ankertekst speelt een rol in je vindbaarheid. Dus voor je SEO is het belangrijk om hier enige grip op te hebben, al is dat niet makkelijk. De specifieke woorden die als ankertekst worden gebruikt, worden door de zoekmachines als indicatie gezien van het onderwerp van de pagina waarnaar gelinkt wordt. Voor jouw eigen website is het dus prettig om goede ankerteksten te krijgen op andere websites en andersom is het belangrijk zelf ook goede ankertekst te gebruiken.

Kies dus een woord of (deel van een) zin die duidelijk maakt welke informatie je lezer vindt op de pagina waarnaar je linkt. Andersom geldt ook dat je graag goede ankerteksten ontvangt, die bijdragen aan vindbaarheid op voor jou belangrijke zoektermen.

Overoptimalisatie ankerteksten

Ook op het gebied van ankerteksten kan er sprake zijn van overoptimalisatie. Wanneer je naar een bepaalde pagina op je website alleen maar backlinks ontvangt met exact dezelfde ankertekst, zullen de zoekmachines het gaan wantrouwen. Variatie in ankerteksten die naar jou linken zijn dus van belang, en zo zul je dat ook moeten toepassen in je eigen ankerteksten.

Do’s & don’ts

Het belangrijkste is dat een ankertekst dus een goede indicatie geeft van wat de lezer op de andere pagina vindt. Daarnaast zijn er woorden die nietszeggend zijn en beter niet gebruikt kunnen worden. Ze helpen je bezoeker niet, waardoor ook de zoekmachines er minder waarde aan hechten. Enkele voorbeelden:

  • klik hier
  • lees meer
  • deze link
  • meer informatie

Het moge duidelijk zijn: deze teksten zeggen niet veel over wat je lezer vindt op de pagina waarnaar gelinkt wordt. Een ankertekst moet de lezer prikkelen om door te klikken, door er een goede omschrijving van het onderwerp of de strekking van de pagina in te zetten.

Begrippenlijst